Algemene Voorwaarden Beauty by Lisa

Wanneer u een afspraak maakt bij Beauty by Lisa gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
 

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty by Lisa en een cliënt waarop Beauty by Lisa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  1. Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten;
  2. Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt;
  3. De cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen.

3. Afspraken

  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty by Lisa melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit houdt in dat wanneer u een behandeling boekt welke € 50,- kost er € 50,- euro wordt berekend.  Voor permanente make up wordt er 75% in rekening gebracht. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Komt de client meer dan 10 minuten later dan de afgesproken in de salon aan, dan kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Ook ziekte dient op redelijke termijn te worden door gegeven. Wanneer de schoonheidssalon de gereserveerde tijd kan opvullen met een andere cliënt wordt dit in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag aan de schoonheidssalon.

4. Garantie

  1. Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de schoonheidssalon gekochte producten welke zich wel in de juiste staat bevinden, geldt er geen geld terug garantie.
  2. Wanneer een product niet naar behoren blijkt te werken, kan deze omgeruild worden voor een ander product mits de cliënt de producten op de juiste wijze volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
  3. Producten kunnen binnen 4 werkdagen geretourneerd mogen worden indien deze ongeopend en onbeschadigd zijn. Bij gegronde reden geldt de geld terug garantie. 

5. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon een passende oplossing vinden.